Double Vie

 

Design team:
Iro Bertaki
Christina Loukopoulou
Costis Paniyris
Alexia Anastastopoulou
Alexandros Avlonitis
Maria Maiopoulou

Client:
A101 Urban Block Competition

 

    back to project